Siirry suoraan sisältöön

Sijoitustermit aloittelijalle – Mikä on P/E-luku?

Sijoittamisessa käytetään termejä, jotka vaikuttavat aloittelijan silmään erittäin monimutkaisilta – ja myönnettäköön, että moni näistä luvuista on juuri sitä. Tällä kertaa pohditaan hieman sitä, mikä on P/E-luku.

Rahablogin sisältö on suunnattu eritoten aloittelijoille, joten kaikista monimutkaisimpia termejä ei ole tarkoituskaan avata, mutta P/E-luku on yksi sijoitustoiminnan keskeisimpiä tunnuslukuja, ja esimerkiksi osakekauppaa käydessä sen ymmärtämisestä voi olla suurikin apu.

Tärkeimmät tiivistettynä:

Mikä P/E-luku on❓

👉P/E-luku (hinta/tulos-suhde) mittaa osakkeen hintaa suhteessa yrityksen ansaitsemiin tuloksiin osaketta kohden

Miten P/E-lukua luetaan❓

👉P/E-luvun lukeminen: korkea luku viittaa kasvuodotuksiin, matala luku kertoo halvemmasta arvostuksesta suhteessa tuloksiin.

Mitä P/E-luku kertoo❓

👉P/E-luku kertoo sijoittajalle, kuinka paljon he maksavat yrityksen voitto-osuudesta osakkeen hinnassa.

Miten P/E-luku lasketaan❓

👉P/E-luku lasketaan jakamalla osakkeen hinta yrityksen voitto-osuudella per osake (EPS).

Miten P/E-lukua voi käyttää sijoittaessa❓

👉 P/E-lukua käytetään arvioimaan osakkeiden arvostustasoa ja vertailemaan eri yritysten sijoituspotentiaalia markkinoilla.

Uusi aloittelijaystävällinen sijoituspalvelu nyt myös Suomessa – 10$ arvosta ilmaisia osittaisia USA-osakkeita koodilla ”RAHABLOGI” kun talletat yli 50€!

Tutustu Lightyear-palveluun tästä

*Aloita sijoittaminen Lightyearissä nyt!

*Huom. Pääomasi on vaarassa. Sijoituspalveluiden tarjoaja on Lightyear Financial Ltd UK:ssa ja Lightyear Europe AS EU:ssa. Käyttöehtoja sovelletaan: https://lightyear.com/eu/terms. Pyydä tarvittaessa asiantuntijan apua.

Mikä on P/E-luku?

P/E-luku, eli hinta/tulos-suhde, kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhdetta.

Se kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi markkina-arvonsa verran tulosta, jos tulos pysyisi ennallaan. P/E-luku vaihtelee toimialoittain ja heijastaa sijoittajien odotuksia yrityksen tulevasta kasvusta.

Hyvin karkeasti yleistäen voi kuitenkin sanoa, että korkea P/E-luku (”kallis osake”) tarkoittaa joko yhtiön heikkoa tuloskuntoa tai suuria kasvuodotuksia tulevaisuudessa.

Matala P/E-luku puolestaan tarkoittaa osakkeen halpaa hintaa verrattuna sen tuloksentekokykyyn.

P/E-luvun laskukaava

P/E-luvun laskukaava on varsin yksinkertainen: Yrityksen P/E-tulos lasketaan jakamalla yhtiön markkina-arvo sen nettotuloksella (Price / Earnings).

Laskukaavaa voi soveltaa joko osakekohtaisesti tai yrityskohtaisesti.

 • Osakekohtainen P/E-tulos lasketaan kaavalla: Osakekurssi / osakekohtainen tulos
 • Yrityskohtainen P/E-luku lasketaan kaavalla: Markkina-arvo / (nettotulos – vähemmistöosuus tuloksesta) – Lähde: Almatalent.fi

Lähtökohtaisesti P/E-lukua ei kuitenkaan tarvitse laskelmoida itse, vaan osakevälittäjäsi kertoo yhtiön P/E-luvun osakkeen perustiedoissa parhaaksi katsomallaan laskentatavalla.

 • P/E-lukua tarkastellessa kannattaa ottaa huomioon käytettävä laskukaava – laskennassa voidaan joko ottaa huomioon tai jättää huomioimatta kertaluontoiset erät tuloksessa.
 • Price-komponentti laskukaavasta voidaan laskea joko osakekohtaisesti tai yhtiökohtaisesti
 • Tulos (Earnings)-komponentti voidaan laskea eri tavoin: Tulosta voidaan tarkastella viimeisimmän tilikauden, analyytikoiden ennusteiden, tai liukuvan 12 kuukauden tuloksen mukaan.

Voiko P/E-luvun perusteella tehdä sijoituspäätöksiä?

P/E-luku tarjoaa arvokasta tietoa osakkeiden arvostuksesta, mutta sitä ei tulisi käyttää yksinään sijoituspäätösten perusteena.

Sen sijaan sijoittajan on arvioitava muitakin tekijöitä, kuten markkinan suuntaa, yrityksen toimialaa ja taloudellisia näkymiä, koska P/E-luku ja sijoittajien odotukset vaihtelevat rajusti yhtiöiden, toimialojen ja jopa markkinatilanteiden mukaan.

P/E-lukua tulkitessa tulee aina ottaa huomioon myös arvioitavan yhtiön toimiala, sen tulevaisuuden kasvuodotukset, sekä mm. se, onko yritys juuri julkistanut viimeisimmän tuloksensa ja miten esitetty P/E-luku on laskettu.

Negatiivinen P/E-luku

Negatiivinen P/E-luku ilmenee, kun yrityksen tulos on tappiollinen. Tällöin P/E-lukua ei yleensä esitetä, koska sen tulkinta on hankalaa ja voi johtaa harhaanjohtaviin päätelmiin yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Negatiivista P/E-lukua ei siis lähtökohtaisesti kannata huomioida päätöksenteossa lainkaan.

Miten P/E-lukua luetaan?

P/E-luvun tulkinta vaatii ymmärrystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toimialan dynamiikasta.

Korkea P/E-luku voi viitata odotuksiin tulevasta kasvusta, kun taas matala luku voi heijastaa aliarvostusta tai heikkoja tulevaisuudennäkymiä.

Sijoittajat voivat käyttää P/E-lukua vertailemaan eri yritysten arvostustasoja ja tunnistamaan mahdollisesti aliarvostettuja tai yliarvostettuja osakkeita.

Se auttaa myös hahmottamaan, ovatko nykyiset hintatasot linjassa historiallisten keskiarvojen kanssa.

P/E-lukua tulkittaessa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat asiat:

 • Matala tai korkea P/E-luku ei automaattisesti tarkoita, että osake olisi ali-, tai yliarvostettu – arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös muita tekijöitä.
 • P/E-luku kertoo nykytuloksella laskettuna yrityksen nykytilasta, mutta P/E-luvun voi laskea myös tulevaisuuden tuotto-odotuksilla – ennusteiden pohjalta laskettu P/E-luku voi puolestaan kertoa enemmän tulevaisuuden tuloksentekokyvystä.
 • P/E-luvun käyttämistä suositellaan välttämään yhtiön tuloksen ollessa negatiivinen tai lähellä nollaa.
 • Arviota tehdessä huomioon voi ottaa mm. markkinan odotuksen yrityksen tuloksentekokyvystä, oman näkemyksen samasta aiheesta sekä analyytikoiden näkemykset aiheesta.

Mikä on hyväksyttävä P/E-luku?

Poikkeustapauksia lukuunottamatta P/E-lukua arvioidessa tulee ottaa huomioon ennen kaikkea yrityksen kasvutahti. Yleisesti hyväksyttävä P/E-luku nousee sitä korkeammalle, mitä suurempi yrityksen kasvuvauhti on, ja nousee entisestään, jos yrityksen odotetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi.

Koska kukaan ei voi tarkasti ennustaa tulevaisuutta, on myös yrityksen tulevaisuuden osakehinnan arvioiminen 100% tarkasti täysin mahdotonta – ja koska kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, myös hyväksyttävä P/E-luku vaihtelee merkittävästi riippuen siitä, keneltä kysyy.

”Hyvä” P/E-luku riippuu toimialasta, markkinatilanteesta ja yrityksen kasvunäkymistä. Keskimäärin P/E-luku 16 on pidetty Helsingin pörssissä pitkän aikavälin normaalina. Kuitenkin jokainen yritys ja toimiala on ainutlaatuinen, ja P/E-lukua tulee arvioida suhteessa niihin.

  • P/E-luvun tulkinnassa tulee ottaa huomioon myös monta muuta tekijää, kuten yrityksen kasvuodotukset, P/E-luvun laskentatapa sekä yrityksen todellinen tuloksentekokyky

Tykkäsitkö lukemastasi? Jaa artikkeli painamalla alta:

Seuraa meitä somessa:

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Saat kuukausittaisen yhteenvedon Suomen parhaan sijoitusblogin artikkeleista. Yksi sähköpostiviesti kuukaudessa. Ei turhaa roskapostia.