Siirry suoraan sisältöön

P/e-luku – Selkokielellä selitettynä

P/E-luku, eli Price-to-Earnings -suhdeluku, on yksi osakesijoittamisen peruskäsitteistä. Se kertoo, kuinka monta euroa sijoittajat ovat valmiita maksamaan yrityksen osakkeesta jokaista ansaittua euroa kohden. P/E-luku on ikkuna yrityksen nykyiseen arvostukseen ja sijoittajien tulevaisuudenodotuksiin. Se on työkalu, joka auttaa arvioimaan, onko osake ali- vai yliarvostettu suhteessa sen tuloksentekokykyyn.

Tässä artikkelissa perehdymme P/E-luvun saloihin syvemmin. Selvitämme, miten P/E-luku lasketaan, mitä se kertoo yrityksestä ja miten sitä voidaan hyödyntää sijoituspäätösten tukena. Tarkastelemme myös P/E-luvun rajoitteita ja muita tärkeitä tekijöitä, jotka on otettava huomioon osakkeita arvioitaessa.

Mikä on P/E-luku?

P/E-luku, eli hinta/tulos-suhde, kuvaa osakkeen hinnan ja osakekohtaisen tuloksen suhdetta.

Se kertoo, kuinka monessa vuodessa yritys tekisi markkina-arvonsa verran tulosta, jos tulos pysyisi ennallaan. P/E-luku vaihtelee toimialoittain ja heijastaa sijoittajien odotuksia yrityksen tulevasta kasvusta.

Hyvin karkeasti yleistäen voi kuitenkin sanoa, että korkea P/E-luku (”kallis osake”) tarkoittaa joko yhtiön heikkoa tuloskuntoa tai suuria kasvuodotuksia tulevaisuudessa.

Matala P/E-luku puolestaan tarkoittaa osakkeen halpaa hintaa verrattuna sen tuloksentekokykyyn.

P/E-luvun laskukaava

P/E-luvun laskukaava on varsin yksinkertainen: Yrityksen P/E-tulos lasketaan jakamalla yhtiön markkina-arvo sen nettotuloksella (Price / Earnings).

Laskukaavaa voi soveltaa joko osakekohtaisesti tai yrityskohtaisesti.

 • Osakekohtainen P/E-tulos lasketaan kaavalla: Osakekurssi / osakekohtainen tulos
 • Yrityskohtainen P/E-luku lasketaan kaavalla: Markkina-arvo / (nettotulos – vähemmistöosuus tuloksesta) – Lähde: Almatalent.fi

Lähtökohtaisesti P/E-lukua ei kuitenkaan tarvitse laskelmoida itse, vaan osakevälittäjäsi kertoo yhtiön P/E-luvun osakkeen perustiedoissa parhaaksi katsomallaan laskentatavalla.

 • P/E-lukua tarkastellessa kannattaa ottaa huomioon käytettävä laskukaava – laskennassa voidaan joko ottaa huomioon tai jättää huomioimatta kertaluontoiset erät tuloksessa.
 • Price-komponentti laskukaavasta voidaan laskea joko osakekohtaisesti tai yhtiökohtaisesti
 • Tulos (Earnings)-komponentti voidaan laskea eri tavoin: Tulosta voidaan tarkastella viimeisimmän tilikauden, analyytikoiden ennusteiden, tai liukuvan 12 kuukauden tuloksen mukaan.

Voiko P/E-luvun perusteella tehdä sijoituspäätöksiä?

P/E-luku tarjoaa arvokasta tietoa osakkeiden arvostuksesta, mutta sitä ei tulisi käyttää yksinään sijoituspäätösten perusteena.

Sen sijaan sijoittajan on arvioitava muitakin tekijöitä, kuten markkinan suuntaa, yrityksen toimialaa ja taloudellisia näkymiä, koska P/E-luku ja sijoittajien odotukset vaihtelevat rajusti yhtiöiden, toimialojen ja jopa markkinatilanteiden mukaan.

P/E-lukua tulkitessa tulee aina ottaa huomioon myös arvioitavan yhtiön toimiala, sen tulevaisuuden kasvuodotukset, sekä mm. se, onko yritys juuri julkistanut viimeisimmän tuloksensa ja miten esitetty P/E-luku on laskettu.

Negatiivinen P/E-luku

Negatiivinen P/E-luku ilmenee, kun yrityksen tulos on tappiollinen. Tällöin P/E-lukua ei yleensä esitetä, koska sen tulkinta on hankalaa ja voi johtaa harhaanjohtaviin päätelmiin yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Negatiivista P/E-lukua ei siis lähtökohtaisesti kannata huomioida päätöksenteossa lainkaan.

Miten P/E-lukua luetaan?

P/E-luvun tulkinta vaatii ymmärrystä yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toimialan dynamiikasta.

Korkea P/E-luku voi viitata odotuksiin tulevasta kasvusta, kun taas matala luku voi heijastaa aliarvostusta tai heikkoja tulevaisuudennäkymiä.

Sijoittajat voivat käyttää P/E-lukua vertailemaan eri yritysten arvostustasoja ja tunnistamaan mahdollisesti aliarvostettuja tai yliarvostettuja osakkeita.

Se auttaa myös hahmottamaan, ovatko nykyiset hintatasot linjassa historiallisten keskiarvojen kanssa.

P/E-lukua tulkittaessa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat asiat:

 • Matala tai korkea P/E-luku ei automaattisesti tarkoita, että osake olisi ali-, tai yliarvostettu – arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös muita tekijöitä.
 • P/E-luku kertoo nykytuloksella laskettuna yrityksen nykytilasta, mutta P/E-luvun voi laskea myös tulevaisuuden tuotto-odotuksilla – ennusteiden pohjalta laskettu P/E-luku voi puolestaan kertoa enemmän tulevaisuuden tuloksentekokyvystä.
 • P/E-luvun käyttämistä suositellaan välttämään yhtiön tuloksen ollessa negatiivinen tai lähellä nollaa.
 • Arviota tehdessä huomioon voi ottaa mm. markkinan odotuksen yrityksen tuloksentekokyvystä, oman näkemyksen samasta aiheesta sekä analyytikoiden näkemykset aiheesta.

Mikä on hyväksyttävä P/E-luku?

Poikkeustapauksia lukuunottamatta P/E-lukua arvioidessa tulee ottaa huomioon ennen kaikkea yrityksen kasvutahti. Yleisesti hyväksyttävä P/E-luku nousee sitä korkeammalle, mitä suurempi yrityksen kasvuvauhti on, ja nousee entisestään, jos yrityksen odotetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi.

Koska kukaan ei voi tarkasti ennustaa tulevaisuutta, on myös yrityksen tulevaisuuden osakehinnan arvioiminen 100% tarkasti täysin mahdotonta – ja koska kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, myös hyväksyttävä P/E-luku vaihtelee merkittävästi riippuen siitä, keneltä kysyy.

”Hyvä” P/E-luku riippuu toimialasta, markkinatilanteesta ja yrityksen kasvunäkymistä. Keskimäärin P/E-luku 16 on pidetty Helsingin pörssissä pitkän aikavälin normaalina. Kuitenkin jokainen yritys ja toimiala on ainutlaatuinen, ja P/E-lukua tulee arvioida suhteessa niihin.

  • P/E-luvun tulkinnassa tulee ottaa huomioon myös monta muuta tekijää, kuten yrityksen kasvuodotukset, P/E-luvun laskentatapa sekä yrityksen todellinen tuloksentekokyky

Tykkäsitkö lukemastasi? Jaa artikkeli painamalla alta:

Seuraa meitä somessa:

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Saat kuukausittaisen yhteenvedon Suomen parhaan sijoitusblogin artikkeleista. Yksi sähköpostiviesti kuukaudessa. Ei turhaa roskapostia.