Siirry suoraan sisältöön

Sijoitustermit aloittelijalle – Mikä on P/E-luku?

Sijoittamisessa käytetään termejä, jotka vaikuttavat aloittelijan silmään erittäin monimutkaisilta – ja myönnettäköön, että moni näistä luvuista on juuri sitä. Tällä kertaa pohditaan hieman sitä, mikä on P/E-luku.

Rahablogin sisältö on suunnattu eritoten aloittelijoille, joten kaikista monimutkaisimpia termejä ei ole tarkoituskaan avata, mutta P/E-luku on yksi sijoitustoiminnan keskeisimpiä tunnuslukuja, ja esimerkiksi osakekauppaa käydessä sen ymmärtämisestä voi olla suurikin apu.

Tärkeimmät tiivistettynä:

Mikä P/E-luku on❓

👉P/E-luku (hinta/tulos-suhde) mittaa osakkeen hintaa suhteessa yrityksen ansaitsemiin tuloksiin osaketta kohden

Miten P/E-lukua luetaan❓

👉P/E-luvun lukeminen: korkea luku viittaa kasvuodotuksiin, matala luku kertoo halvemmasta arvostuksesta suhteessa tuloksiin.

Mitä P/E-luku kertoo❓

👉P/E-luku kertoo sijoittajalle, kuinka paljon he maksavat yrityksen voitto-osuudesta osakkeen hinnassa.

Miten P/E-luku lasketaan❓

👉P/E-luku lasketaan jakamalla osakkeen hinta yrityksen voitto-osuudella per osake (EPS).

Miten P/E-lukua voi käyttää sijoittaessa❓

👉 P/E-lukua käytetään arvioimaan osakkeiden arvostustasoa ja vertailemaan eri yritysten sijoituspotentiaalia markkinoilla.

Mikä on P/E-luku?

P/E-luku kertoo sijoittajalle, kuinka monta vuotta yrityksellä kuluisi tuottaa sen markkina-arvon verran tulosta. Koska sijoittaessa huomioidaan myös tulevaisuuden tulosodotukset, voi yrityksen P/E-luku vaihdella merkittävästikin – sen merkitys vaihtelee myös paljon toimialoittain ja yrityksittäin.

Hyvin karkeasti yleistäen voi kuitenkin sanoa, että korkea P/E-luku (”kallis osake”) tarkoittaa joko yhtiön heikkoa tuloskuntoa tai suuria kasvuodotuksia tulevaisuudessa.

Matala P/E-luku puolestaan tarkoittaa yhtä lailla yleistäen ja karkeasti sanoen osakkeen halpaa hintaa verrattuna sen tuloksentekokykyyn.

P/E-luvun laskukaava on varsin yksinkertainen: Yrityksen P/E-tulos lasketaan jakamalla yhtiön markkina-arvo sen nettotuloksella (Price / Earnings).

Laskukaavaa voi soveltaa joko osakekohtaisesti tai yrityskohtaisesti.

 • Osakekohtainen P/E-tulos lasketaan kaavalla: Osakekurssi / osakekohtainen tulos
 • Yrityskohtainen P/E-luku lasketaan kaavalla: Markkina-arvo / (nettotulos – vähemmistöosuus tuloksesta) – Lähde: Almatalent.fi

Lähtökohtaisesti P/E-lukua ei kuitenkaan tarvitse laskelmoida itse, vaan osakevälittäjäsi kertoo yhtiön P/E-luvun osakkeen perustiedoissa parhaaksi katsomallaan laskentatavalla.

 • P/E-lukua tarkastellessa kannattaa ottaa huomioon käytettävä laskukaava – laskennassa voidaan joko ottaa huomioon tai jättää huomioimatta kertaluonteiset erät tuloksessa.
 • Price-komponentti laskukaavasta voidaan laskea joko osakekohtaisesti tai yhtiökohtaisesti
 • Tulos (Earnings)-komponentti voidaan laskea eri tavoin: Tulosta voidaan tarkastella viimeisimmän tilikauden, analyytikoiden ennusteiden, tai liukuvan 12 kuukauden tuloksen mukaan.

Pelkän P/E-luvun perusteella ei voi tehdä sijoituspäätöksiä

Koska P/E-luku ja sijoittajien odotukset vaihtelevat rajusti yhtiöiden, toimialojen ja jopa markkinatilanteiden mukaan, ei pelkän P/E-luvun perusteella voi tehdä sijoituspäätöksiä.

P/E-lukua tulkitessa tulee aina ottaa huomioon myös arvioitavan yhtiön toimiala, sen tulevaisuuden kasvuodotukset, sekä mm. se, onko yritys juuri julkistanut viimeisimmän tuloksensa ja miten esitetty P/E-luku on laskettu.

P/E lukua lasketaan monella eri tavalla. Peruskaava on kuitenkin aina sama – yrityksen osakkeen hinta (markkina-arvo tai osakkeen hinta) jaetaan sen kokonaistuloksella tai osakekohtaisella tuloksella.

Tulokseksi saadaan lukema, joka kertoo, kuinka monessa vuodessa yhtiö tekee nykyisellä tuloskunnollaan sen markkina-arvon verran voittoa.

Negatiivinen P/E-luku

P/E-luvun ollessa negatiivinen, sitä ei yleensä näytetä lainkaan. Syy tälle on se, että negatiivinen P/E-luku ei anna sijoittajan kannalta mitään olennaista tietoa, ja sitä luonnehditaan usein käyttökelvottomaksi.

Negatiivisesta P/E-luvusta ei siis käytännössä voi päätellä juuri mitään.

Maksat todennäköisesti liikaa puhelinliittymästäsi – suojaudu inflaatiolta kilpailuttamalla liittymäsi Telialla ja nappaa 50€ Lidl-lahjakortti (kampanja päättyy 12.06.)! Telia tarjoaa ajoittain huikeitakin tarjouksia, joten käy kilpailuttamassa liittymäsi nyt! Telian verkkokauppaan -> *Maksettu mainoslinkki

Miten P/E-lukua luetaan?

P/E-lukua tulkitaan monella tavoin – kuten aikaisemmin mainittiin, ei pelkästään sen pohjalta voi tehdä sijoituspäätöksiä, mutta P/E-luvun avulla voi arvioida yrityksen tuloksentekokykyä verrattuna sen osakkeen hintaan.

P/E-lukua tulkitessa tulee ottaa huomioon mm. seuraavat asiat:

 • Matala tai korkea P/E-luku ei automaattisesti tarkoita, että osake olisi ali-, tai yliarvostettu – arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös muita tekijöitä.
 • P/E-luku kertoo nykytuloksella laskettuna yrityksen nykytilasta, mutta P/E-luvun voi laskea myös tulevaisuuden tuotto-odotuksilla – ennusteiden pohjalta laskettu P/E-luku voi puolestaan kertoa enemmän tulevaisuuden tuloksentekokyvystä.
 • P/E-luvun käyttämistä suositellaan välttämään yhtiön tuloksen ollessa negatiivinen tai lähellä nollaa.
 • Arviota tehdessä huomioon voi ottaa mm. markkinan odotuksen yrityksen tuloksentekokyvystä, oman näkemyksen samasta aiheesta sekä analyytikoiden näkemykset aiheesta.

Mikä on hyväksyttävä P/E-luku?

Poikkeustapauksia lukuunottamatta P/E-lukua arvioidessa tulee ottaa huomioon ennen kaikkea yrityksen kasvutahti. Yleisesti hyväksyttävä P/E-luku nousee sitä korkeammalle, mitä suurempi yrityksen kasvuvauhti on, ja nousee entisestään, jos yrityksen odotetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi.

Koska kukaan ei voi tarkasti ennustaa tulevaisuutta, on myös yrityksen tulevaisuuden osakehinnan arvioiminen 100% tarkasti täysin mahdotonta – ja koska kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, myös hyväksyttävä P/E-luku vaihtelee merkittävästi riippuen siitä, keneltä kysyy.

Mikä sitten on hyväksyttävä P/E-luku? Noh, sellaista ei oikeastaan ole. Arvioinnin tukena voi kuitenkin käyttää kylmiä faktoja: Helsingin pörssin osakkeiden mediaaniarvoinen P/E-luku vaihteli vuosien 2012-2016 aikana välillä 12,9 – 16,5, saman aikavälin keskiarvon ollessa 14,74.

Omalla kokemuksella yleisesti hyväksyttävä P/E-luku tavanomaisesti kasvavalle yhtiölle on n. 12-15, riippuen hieman sijoittajan henkilökohtaisesta näkemyksestä.

Suuren kasvuodotuksen omaavalle yhtiölle hyväksyttävä P/E-luku voi olla vaikka 10000, sillä nykytuloksella laskettuna monen kasvuyhtiön luku näyttää juurikin tuolta.

Varsinkin viime vuosina startup-yhtiöillä on ollut tapana suorastaan polttaa rahaa nopean kasvun saavuttaakseen, joten väistämättäkin myös P/E-luku laskee – tai menee jopa pakkasen puolelle – yrityksen tavoitellessa voimakasta kasvua.

  • P/E-luvun tulkinnassa tulee ottaa huomioon myös monta muuta tekijää, kuten yrityksen kasvuodotukset, P/E-luvun laskentatapa sekä yrityksen todellinen tuloksentekokyky
 • Yleisesti hyväksytty P/E-luku omalla kokemuksellani on n. 12-15 tavanomaisen kasvun omaavilla yhtiöillä, ja käytännössä jopa ääretön kovaa kasvua tavoittelevilla yhtiöillä
 • Kasvuyhtiöiden P/E-luvut nykytuloksella laskettuna ovat käytännössä aina varsin korkeat, joten analyytikoiden ennusteiden perusteella laskettu P/E-luku voi antaa paremman kuvan osakkeen todellisesta arvosta.

Tykkäsitkö lukemastasi? Jaa artikkeli painamalla alta:

Seuraa meitä somessa:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *