Siirry suoraan sisältöön

Sivuston ylläpitäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Tämä on Rahablogi.com-sivuston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.02.2022. Viimeisin muutos 25.02.2022

1. Rekisterinpitäjä

Rahablogi.com – Y-tunnus 3197557-2

Muut yhteystiedot

Email: info@rahablogi.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Halla-aho Ville

info@rahablogi.com

3. Rekisterin nimi

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– suostumus evästeiden käytöstä
– Tilin luomisen yhteydessä hyväksytyt ehdot
– asiakassuhde ennen rekisteröitymistä

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, verkkosivuston kävijäseuranta sekä markkinointi.

Sivustolla käytetään Google Analytics (GA4)-palvelua, joka kerää tietoa sivuston kävijöistä. Analytics-sovellus ei kerää identifioitavia kävijätietoja, ja kävijän IP-osoitteen anonymisointi on käytössä. Sivuston ylläpitäjä ei saa haltuunsa sellaisia tietoja, joiden avulla yksittäisiä kävijöitä voisi tunnistaa. Sivuston ylläpitäjä ei käytä Google Analytics-palvelun tietoja sivuston käyttäjien tunnistamiseen. Palvelun yksilötiedot ja demografiset tiedot ovat anonymisoitu.

Sivuston kävijätietoja käytetään mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Sivuston toimivuuden varmistaminen ja kävijöiltä kerätyn tiedon pohjalta sen parantaminen
  • Sivuston kävijämäärän seurantaan
  • Sivuston kävijätietojen seurantaan (demografiset tiedot kuten ikä, sukupuoli, kävijän verkkoyhteyden ilmoittama maa ja mahdollinen paikkakunta sekä muut tiedot, joita Google Analytics kerää)
  • Sivustolla vierailevan käyttäjän siirtymiset sivuston yhteistyökumppanien sivustoille
  • sivuston yhteistyökumppanien linkkien klikkiseurantaan ja myöhemmin tapahtuvan konversion todentamiseen
  • muuhun konversioseurantaan (klikkaukset muille sivustoille, sisäiset klikkaukset, ostot verkkokaupasta)

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (Jos annettu: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Kävijätietoja säilytetään palveluntarjoajan (Google) ehtojen mukaisesti. Sivuston ylläpitäjä ei tallenna tai muutoin säilytä tietoja verkkosivuston kävijöistä. Käyttäjän tietoja saatetaan säilyttää sivuston ylläpitäjän toimesta, jos ne on annettu nimenomaisesti ylläpitäjän käyttöön, esimerkiksi sivuston kommenttikentässä tai sähköpostitse.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rahablogi välittää aidosti sen kävijöiden tietosuojasta, ja tietosuojaselosteessa pyrimme mahdollisimman tarkasti selventämään tietoja, joita kävijöistämme keräämme sekä niiden käyttötarkoituksia. Sivusto ei jaa henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, ellei se liity seurantapalvelun käytön luonteeseen oleellisesti. Esimerkkejä tietojen jakamisesta ovat mm. tietojen jakaminen seurantapalvelun (Google Analytics) kanssa, tietojen jakaminen sivuston laajennusten kanssa (Ainoastaan jos pakollista), tai tietojen jakaminen asiakkaan hyväksyessä kaupallisten tahojen kanssa.

Jokaisessa sivustolla käytössä olevassa palvelussa on sivuston ylläpitäjän toimesta asetettu (jos mahdollista) tietosuoja käyttäjän edun mukaiseksi, eli jos lisäosa tai palvelu sallii supistetun tiedonkeruun käyttöönoton, se otetaan pääsääntöisesti käyttöön. Käyttäjän tietoja ei koskaan käytetä muuhun tarkoitukseen, kuin sivuston toiminnan ylläpitämiseen tai kävijäseurantaan. Tietoja käsitellään ainoastaan asianmukaisesti suojatuilla laitteilla ja niiden ylläpitämiseen käytettävät tilit ovat asianmukaisesti suojattuja. Sivusto ei kerää käyttäjää henkilökohtaisesti yksilöiviä tietoja.

Tietosuojaselosteen mallin on laatinut Harto Pönkä/Innowise 20.2.2018 (muokattu 29.3.2021) ja se on julkaistu osoitteessa http://www.innowise.fi/fi/gdprn-mukainen-rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli/

Kiitokset tietosuojamallin tarjoamisesta yllä mainitulle henkilölle.