Siirry suoraan sisältöön

Kysyntäinflaatio – Selkokielellä selitettynä

Inflaatiolla on monta muotoa, joista osalla on huomattavasti vakavampia vaikutuksia yleiseen taloustilanteeseen kuin toisilla. Kysyntäinflaatio on yksi tavanomaisen inflaation muodoista, ja sen vakavuus riippuu täysin ilmiön voimakkuudesta.

Mitä nämä inflaation eri muodot ovat ja miten ne vaikuttavat talouden yleistilaan? Miksi jotkut inflaation esiintymismuodot ovat toisia vakavampia? Tutustutaan tässä artikkelissa tarkemmin kysyntäinflaatioon.

Kaikki inflaatioartikkelit – Lue lisää

Mitä inflaatio todella tarkoittaa (Käsitteet ja kattava selitys) – Lue lisää

Miten inflaatio vaikuttaa korkotilanteeseen? Lue lisää

Mitä kysyntäinflaatio tarkoittaa?

Kysyntäinflaatio on taloudellinen ilmiö ja inflaation muoto, joka esiintyy, kun kysyntä ylittää tarjonnan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kun kuluttajilla on enemmän rahaa käytettävissään ja heidän halunsa ostaa tuotteita ja palveluita kasvaa enemmän kuin mitä markkinoilla on tarjolla, hinnat alkavat nousta.

Tämä voi johtua monista tekijöistä, kuten voimakkaasta talouskasvusta, joka lisää ihmisten ostovoimaa, tai rahoituspolitiikasta, joka voi lisätä rahan määrää taloudessa.

Kysyntäinflaation syyt

Kysyntäinflaation taustalla on useita syitä, joista voimakas talouskasvu on usein yksi keskeisistä tekijöistä. Kun talous kasvaa nopeasti, kuluttajilla on enemmän rahaa ja heidän kulutuksensa kasvaa, mikä johtaa herkästi kysyntäinflaation kiihtymiseen.

Erityisesti liian löysä talouspolitiikka, kuten alhaiset korot ja suuret valtion menot, voi lisätä rahan määrää taloudessa ja siten lisätä kysyntää. Lisäksi ihmisten odotukset tulevaisuuden hintojen noususta voivat saada nämä ostamaan enemmän nyt, mikä lisää kysyntää ja voi johtaa kysyntäinflaatioon.

Kysyntä-, ja kustannusinflaatio voivat vaikuttaa taloudessa samanaikaisesti, luoden eräänlaisen itseään kaavamaisesti toistavan inflaatiokierteen.

Kysyntäinflaation vaikutukset

Kysyntäinflaatio vaikuttaa talouteen laaja-alaisesti. Kun kysyntä ylittää tarjonnan, hinnat yleisesti nousevat kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Tämä voi johtaa keskuspankkien toimiin, kuten korkojen nostamiseen inflaation hillitsemiseksi, aivan kuten olemme nähneet tapahtuvat viimeisen parin vuoden aikana.

Korkeammat korot vaikuttavat lainojen kustannuksiin ja vähentävät investointeja. Pitkällä aikavälillä liiallinen kysyntä johtaa pahimmillaan talouden ylikuumenemiseen, mikä voi lopulta johtaa talouden taantumaan, sillä keskuspankkien on kiristettävä rahapolitiikkaa poikkeuksellisen nopeasti ja voimakkaasti, jotta inflaatiotilanne ja poikkeuksellisen voimakas kysyntätilanne saadaan hallintaan.

Korkoja nostamalla keskuspankki pyrkii siis käytännössä rajoittamaan kuluttajien käytettävissä olevien varojen määrää nostamalla lainakustannuksia sekä olemassa oleviin, että uusiin lainoihin.

Talousjärjestelmämme nojaa vahvasti tehokkaasti toimiviin lainamarkkinoihin, jotta kuluttajilla on varaa tehdä suuria hankintoja ja maksaa niitä tulevaisuuden tuloista, joten korkojen nostaminen rajoittaa samanaikaisesti kysyntää sekä kiristää kuluttajien kukkaronnyörejä, vähentäen kysyntää entisestään.

Kuinka suojautua kysyntäinflaatiolta?

Kysyntäinflaatiota voidaan torjua mm. talouspoliittisilla päätöksillä, kuten korkoja nostamalla. Valtion menoja rajoittamalla voidaan myös rajoittaa kysyntää varsinkin julkiseen sektoriin vahvasti nojaavilla aloilla. Kysynnänä väheneminen johtaa puolestaan kilpailutilanteen kiristymiseen yritysten kilpaillessa yhä harvemmasta joukosta asiakkaita, joka johtaa hintojen laskemiseen ja usein myös liiketoiminnan tehokkuuden optimoimiseen.

Harkitsetko asuntolainan nostamista? Pohditko nykyisen lainan kilpailuttamista?

Bluestep Bank on ratkaisukeskeinen ja moderni asuntolainapankki, joka keskittyy auttamaan heitä, joiden lainahakemuksen perinteiset pankit ovat syystä tai toisesta hylänneet.

Pankin tavoitteena on lisätä taloudellista osallisuutta yhteiskuntaan huomioimalla asiakkaiden erilaiset elämäntilanteet ja keskittymällä menneisyyden sijaan heidän mahdollisuuksiinsa nyt ja tulevaisuudessa.

Asuntolainan lisäksi Bluestep Bank tarjoaa asuntovakuudellista lainaa, joka sopii esimerkiksi nykyisten luottojen kilpailuttamiseen tai muuhun suurempaan hankintaan.

*Hae asuntolainaa tai kilpailuta nykyiset lainasi Bluestep Bankin palvelussa ->

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Saat kuukausittaisen yhteenvedon Suomen parhaan sijoitusblogin artikkeleista. Yksi sähköpostiviesti kuukaudessa. Ei turhaa roskapostia.