Siirry suoraan sisältöön

Inflaatiosta kärsivät monet eri tahot, kuten yrittäjät, palkansaajat sekä eläkeläiset. Mutta mitkä näistä ryhmistä kokevat inflaation negatiiviset vaikutukset voimakkaimmin? Artikkelissa tutustutaan inflaation vaikutuksiin eri ammatti-, ja yhteiskuntaryhmien osalta sekä selvitetään, ketkä kärsivät inflaatiosta pahiten.

Lue myös muut Rahablogin inflaatioaiheiset artikkelit: Inflaatioartikkelit

Jos et tiedä vielä mitä inflaatio on, lue ensin tämä artikkeli.

Mitä korkeille koroille voi oikein tehdä? Ohjauskoron nostoihin me tavalliset kansalaiset emme voi vaikuttaa, mutta luoton marginaaleihin ja yksilöllisiin korkoihin voimme.

Nyt onkin oivallinen hetki pysähtyä miettimään omien lainojen korkoja. Ensimmäinen askel kannattaa ottaa heti, ja pyytää lainatarjous vaikkapa Etua.fi-palvelun kautta useammalta pankilta kerralla.

Näin tekemällä saat parhaimmillaan huomattavasti paremman tarjouksen, ja pahimmillaan häviät muutaman minuutin aikaasi ja saat kattavan kuvan kilpailukykyisistä koroista omalla kohdallasi.

Hakemuksen jättäminen ei sido sinua mihinkään. Sinun ei tarvitse nostaa lainaa, vaikka saisit hyväksytyn lainatarjouksen. Palvelu on myös täysin veloitukseton.

*Etua.fi Asuntolainan kilpailutus ->

*Kilpailuta myös muut lainasi Etua.fi-palvelun avulla ->

Etua.fi on Finanssivalvonnan hyväksymä palveluntarjoaja, joka on toiminut jo vuodesta 2008 alkaen. Se on myös pisimpään Suomen markkinoilla toiminut lainojen kilpailutuspalvelu. *Lue lisää

Kenellä menee huonoiten inflaatiossa

Elintarvikkeiden, asumisen ja liikkumisen hinnan nouseminen vaikuttaa oleellisesti ihmisten elämään. Mitä suurempi määrä käytettävissä olevista kuluu pakollisiin menoihin, sitä heikompi on kuluttajan yleinen elintaso – jo valmiiksi tiukilla olevat taloudet joutuvat kiristämään kukkaronnyörejään entisestään, ja se voi tarkoittaa kipeitäkin säästötoimia.

Inflaatio vaikuttaa toisaalta merkittävästi säästäjien arvonkehitykseen, mutta jos inflaation haittoja tarkastellaan hieman maanläheisemmin, on tilanne haastavin juuri sellaiselle henkilölle, jolla säästöjä ei ole lainkaan.

Eniten rahallisia tappioita kärsivät ne, joilla on merkittävästi varoja säästössä. Inflaatio laskee rahan arvoa, ja jos sinulla on merkittävä määrä pääomaa vaikkapa rahana pankkitilillä, varojesi ostovoima ottaa inflaatiossa merkittävän iskun.

Tämä on tietysti hieman mielipidekysymys, mutta mielestäni inflaatiosta kaikki näkökulmat huomioiden eniten kärsivät pienituloiset kuluttajat, joilla on muuttuvakorkoinen asuntolaina, kuten Euribor-korkoon sidottu laina.

Pienituloisen asuntolainallisen kohdalla inflaation lyhyen aikavälin vaikutukset ovat kiperät: Inflaatio pakottaa keskuspankit nostamaan korkoja, ja korkojen nostot valuvat suoraan velallisen kuukausierään, nostaen velallisen kuukausittaisia kustannuksia merkittävästi.

Pienituloisella talous on usein jo valmiiksi tiukilla, ja kuukausierän nouseminen ei tietysti auta tilannetta. Vaikka lainan reaaliarvo laskee korkean inflaation aikana, se näkyy velallisen kukkarossa vasta vuosien päästä, ja senkin vaikutus riippuu täysin siitä, kuinka paljon palkat kehittyvät samalla aikavälillä.

Säästäjällä puolestaan on varoja, joita tämä voi käyttää kohonneiden kustannusten kattamiseen. Vaikka säästöjen arvo laskee, ei säästäjällä ole mitään hätää taloudellisesti – pienituloisen tilanne on varsin erilainen.

Inflaation määritelmä ja sen vaikutukset talouteen

Tutustutaan ensin pikaisesti inflaation määritelmään sekä sen vaikutuksiin talouteen – jos haluat kattavamman selityksen inflaatiosta ja sen vaikutuksista eri yhteiskunnan osa-alueisiin, lue kattava artikkelimme inflaatiosta.

Artikkelissa käsitellään kattavasti inflaation syntyä, miten se vaikuttaa talouteen sekä eri inflaation muotoja.

Inflaation määritelmä

Inflaatio tarkoittaa yleistä hintatason nousua, joka ilmenee kuluttajahintojen nousuna pitkällä aikavälillä. Tavallisesti inflaatiota mitataan kuluttajahintaindeksillä, joka kuvaa tietyn tavaroiden ja palveluiden ostoskorin hintakehitystä.

Inflaatio voi johtua useista tekijöistä, kuten rahan tarjonnan lisääntymisestä, kustannusten noususta tai kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta.

Tällä hetkellä kokemamme inflaatio on eräänlainen yhdistelmä kysyntäinflaatiota sekä kustannusinflaatiota – tilanne on poikkeuksellinen, mutta valoa tunnelin päässä on nähtävissä EKP:n ennusteen mukaan.

Inflaation syitä

Inflaation syitä voi olla monia, ja ne voidaan jakaa karkeasti kahteen päätyyppiin: kysyntä- ja tarjontapuolen inflaatioon. Kysyntäpuolen inflaatio johtuu kysynnän kasvusta suhteessa tarjontaan, mikä voi johtua esimerkiksi talouskasvusta, väestönkasvusta tai rahapolitiikan elvyttämisestä.

Tarjontapuolen inflaatio puolestaan johtuu tuotantokustannusten noususta, kuten raaka-aineiden hinnan noususta, palkkojen noususta tai verotuksen muutoksista.

Kolmas inflaation syy voi olla monetaarinen inflaatio, joka tarkoittaa liiallista uuden rahan luomista talousjärjestelmään.

Inflaation vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen

Inflaation vaikutukset talouteen voivat olla sekä positiivisia että negatiivisia. Maltillinen inflaatio voi edistää talouskasvua ja työllisyyttä, koska se kannustaa kuluttajia ostamaan ja sijoittajia investoimaan ennen kuin hinnat nousevat entisestään.

Toisaalta, liian korkea inflaatio voi heikentää talouskasvua ja työllisyyttä, koska se heikentää ostovoimaa, lisää epävarmuutta ja saattaa johtaa korkeampiin korkoihin, mikä puolestaan hidastaa investointeja ja kulutusta.

Eläkeläiset ja inflaatio

Inflaatio vaikuttaa kaikkiin ammattikuntiin ja yhteiskunnan osa-aluesiin, mutta eläkeläiset ovat erityisen haavoittuvaisia inflaation vaikutuksille.

Eläkkeitäkin kuitenkin tarkistetaan kuluttajahintaindeksin kehittyessä säännöllisesti, ja korotuksia tehdään tilanteen mukaan.

Eläkkeiden ostovoiman heikkeneminen

Inflaation aikana eläkeläiset voivat kärsiä erityisesti eläkkeiden ostovoiman heikkenemisestä. Kun hinnat nousevat, eläkkeellä olevien henkilöiden kiinteät tulot eivät välttämättä pysy hinnankorotusten tahdissa, mikä tarkoittaa, että eläkeläisten ostovoima laskee.

Tämä voi johtaa siihen, että eläkeläiset joutuvat tinkimään elämänlaadustaan tai tekemään vaikeita valintoja kulutuksensa suhteen. Sama pätee kuitenkin myös työssäkäyviin, jos palkkatasot eivät pysy inflaation tahdissa mukana.

Eläkeläisten kulutustottumukset

Eläkeläisten kulutustottumukset voivat myös tehdä heidät haavoittuvammiksi inflaation vaikutuksille. Eläkeläiset käyttävät usein suuremman osan tuloistaan peruselintarvikkeisiin ja asumiseen, joiden hinnat saattavat nousta nopeammin inflaation aikana.

Tämä tarkoittaa, että eläkeläiset saattavat kohdata suurempaa painetta budjetissaan, kun näiden välttämättömien menojen hinnat nousevat. Lisäksi eläkeläisistä suuri osa elää melko vaatimattomilla tuloilla, joka entisestään pahentaa eläkeläisten taloudellista tilannetta korkean inflaation aikana.

Palkansaajat ja inflaatio

Palkansaajat kärsivät yhtä lailla inflaatiosta, mutta yleisesti työssäkäyvien tilanne on parempi, kuin esimerkiksi eläkeläisten.

Palkansaajissakin on kuitenkin ryhmiä, jotka kärsivät inflaatiosta poikkeuksellisen paljon.

Reaaliansioiden kehitys

Inflaation aikana palkansaajat saattavat kohdata haasteita reaaliansioidensa kehityksen suhteen. Vaikka palkat saattavatkin nousta nimellisesti, reaaliansiot eli palkkojen ostovoima voi heikentyä, jos inflaatio on nopeampaa kuin palkkojen nousu.

Tämä tarkoittaa, että palkansaajien kulutusmahdollisuudet voivat kärsiä inflaation seurauksena, ja heidän elintasonsa voi heikentyä.

Vuonna 2023 osalle aloista on myönnetty tavanomaista korkeampia palkankorotuksia, mutta inflaatiovauhdin ollessa artikkelin kirjoitushetkellä Suomessa n. 8,4% paikkeilla, vaikuttavat palkankorotukset ainoastaan jarruttavasti ostovoiman heikentymiseen.

Veronmaksajien keskusliiton mukaan palkkojen pitäisi nousta vuonna 2023 jopa n. 6%, jotta inflaatiotahti saataisiin kiinni ja palkansaajien ostovoima lähtisi nousuun.

Palkkaneuvottelut ovat haastavia inflaation aikana

Suomessa palkansaajien etuja – ja mm. palkankorotuksia laajemmassa kuvassa – ajavat ammattiliitot. Liitot neuvottelevat säännöllisesti työnantajien kanssa palkka-, ja työehdoista, ja näin tapahtuu myös korkean inflaation aikana.

Palkkaneuvottelut ovat kuitenkin tavanomaista haastavampia inflaation ollessa korkealla, sillä palkansaajat oikeutetusti vaativat korkeampia palkankorotuksia kuin normaalisti – työntantajapuolella paine ehtojen hyväksymiseen on yhtä lailla kova, mutta myös paine palkankorotusten loiventamiseen on poikkeuksellisen kova.

Lisäksi työntantajapuolella on raskaita faktoja pienempiä palkankorotuksia tukemassa: Jos palkkoja nostetaan liikaa, ei inflaatio pääse laantumaan lainkaan, sillä taloustilanteeseen verrattuna suhteettoman suuret palkankorotukset vaikuttavat inflaatiovauhtiin kiihdyttävästi.

Toisaalta myös liitoilla sekä palkansaajilla on tosielämän tilanteita tukemassa kantaansa korkeammista palkankorotuksista – korkean inflaation aikana elinkustannukset nousevat merkittävästi, joten palkansaajien kulutusvarat hiipuvat ja elintaso laskee.

Yllä mainituista syistä palkkaneuvottelut korkean inflaation aikana ovat tavanomaista haastavampia, ja ammattiliitoilla, työntantajapuolella sekä yksittäisillä palkansaajilla on monia kiperiä kysymyksiä ratkaistavanaan.

Työntekijöiden eri alojen haavoittuvuus inflaatiolle

Inflaation vaikutukset palkansaajiin voivat vaihdella eri alojen välillä. Joillakin aloilla, kuten julkisella sektorilla tai teollisuudessa, palkankorotukset voivat olla sidottuja inflaatioon tai neuvoteltavissa helpommin.

Sen sijaan epätyypillisissä tai epäsäännöllisissä työsuhteissa olevat työntekijät, kuten pätkätyöläiset, freelancerit tai itsensä työllistävät, saattavat olla haavoittuvampia inflaation vaikutuksille, koska heillä ei ole samanlaista neuvotteluvoimaa tai mahdollisuutta saada palkankorotuksia.

Näin ollen inflaation vaikutukset voivat jakautua epätasaisesti työntekijöiden kesken eri aloilla ja työsuhteissa.

Mitä korkeille koroille voi oikein tehdä? Ohjauskoron nostoihin me tavalliset kansalaiset emme voi vaikuttaa, mutta luoton marginaaleihin ja yksilöllisiin korkoihin voimme.

Nyt onkin oivallinen hetki pysähtyä miettimään omien lainojen korkoja. Ensimmäinen askel kannattaa ottaa heti, ja pyytää lainatarjous vaikkapa Etua.fi-palvelun kautta useammalta pankilta kerralla.

Näin tekemällä saat parhaimmillaan huomattavasti paremman tarjouksen, ja pahimmillaan häviät muutaman minuutin aikaasi ja saat kattavan kuvan kilpailukykyisistä koroista omalla kohdallasi.

Hakemuksen jättäminen ei sido sinua mihinkään. Sinun ei tarvitse nostaa lainaa, vaikka saisit hyväksytyn lainatarjouksen. Palvelu on myös täysin veloitukseton.

*Etua.fi Asuntolainan kilpailutus ->

*Kilpailuta myös muut lainasi Etua.fi-palvelun avulla ->

Etua.fi on Finanssivalvonnan hyväksymä palveluntarjoaja, joka on toiminut jo vuodesta 2008 alkaen. Se on myös pisimpään Suomen markkinoilla toiminut lainojen kilpailutuspalvelu. *Lue lisää

Säästäjät inflaatiossa

Säästäjän varoja nakertava inflaatio saattaa olla ikävä pitkän aikavälin haitta inflaatiosta, mutta säästäjät ovat vahvassa asemassa taloudellisesti muihin verrattuna.

Säästäjät kärsivät inflaatiosta kuitenkin rahallisesti suurimmat tappiot.

Säästöjen arvon aleneminen

Inflaation aikana säästäjät voivat kohdata haasteita säästöjen arvon säilyttämisessä. Kun hinnat nousevat, säästöjen reaalinen arvo eli ostovoima voi heikentyä, mikä tarkoittaa, että säästöillä voi ostaa vähemmän tulevaisuudessa.

Tämä voi olla erityisen haitallista pitkäaikaissäästäjille, jotka suunnittelevat esimerkiksi eläkettä tai muita tulevaisuuden menoja.

Suojautuminen inflaation vaikutuksilta sijoittamalla

Sijoittamalla oikein säästäjät voivat suojautua inflaation vaikutuksilta ja säilyttää säästöjensä arvon. Tämä vaatii kuitenkin huolellista sijoituskohteiden valintaa ja riskien hallintaa. Sijoittajien kannattaa hajauttaa sijoituksiaan eri omaisuuslajeihin ja ottaa huomioon inflaation vaikutukset eri sijoituskohteiden arvoon ja tuottoon.

Lisäksi sijoittajien on tärkeää seurata talouden ja inflaation kehitystä ja tarvittaessa muuttaa sijoitussuunnitelmaansa sen mukaisesti.

Yrittäjät ja inflaatio

Yrittäjillä ei ole tukenaan ammattiliiton neuvottelijoita, jotka pyrkivät parantamaan liiton jäsenten asemaa palkkaneuvotteluissa.

Inflaatio nostaa myös yrittäjien käyttämien raaka-aineiden hintoja, joka puolestaan vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn.

Kustannusten nousu ja hintojen muutokset

Inflaation aikana yrittäjät kohtaavat usein haasteita, kun tuotantokustannukset, kuten raaka-aineiden hinnat, työvoimakustannukset ja lainakustannukset, nousevat. Tämä voi vaikuttaa yritysten kannattavuuteen ja pakottaa yrittäjät nostamaan omien tuotteidensa ja palveluidensa hintoja.

Samalla yritysten on kuitenkin varottava hintojen nostamista liikaa, etteivät ne menetä kilpailukykyään markkinoilla – hintojen nostaminen johtaa myös yhtä korkeampaan inflaatioon, sillä kuluttajat ostavat joko hintoja nostaneen yrittäjän tuotteita suoraan, tai kärsivät hintojen nostamisesta välillisesti jos yrittäjä myy tuotteitaan niitä jalostavalle yritykselle.

Kysynnän heilahtelut inflaation aikana

Inflaation vaikutukset kysyntään voivat olla monimutkaisia ja vaikeita ennustaa. Toisaalta, inflaatio saattaa kannustaa kuluttajia ostamaan ennen kuin hinnat nousevat lisää, mikä voi lyhyellä aikavälillä lisätä kysyntää.

Toisaalta jälleen, inflaation jatkuessa ja ostovoiman heikentyessä kuluttajien kysyntä voi vähentyä, mikä voi puolestaan vaikuttaa yritysten myyntiin ja tulokseen.

Inflaation vaikutus yritysten kasvuun ja investointeihin

Inflaatio voi vaikuttaa yritysten kasvuun ja investointeihin monella tapaa. Korkea inflaatio voi johtaa korkeampiin korkoihin, mikä puolestaan tekee lainarahoituksesta kalliimpaa ja vähentää yritysten halukkuutta investoida.

Lisäksi inflaation aiheuttama epävarmuus talouden tulevaisuudesta voi saada yritykset lykkäämään investointejaan ja laajentumissuunnitelmiaan.

Yrittäjien onkin tärkeää seurata inflaation kehitystä ja sopeuttaa yritystoimintaansa sen mukaisesti, jotta he voivat menestyä inflaation aikana.

Velalliset ja inflaatio

Velan reaaliarvo laskee inflaatiossa, mutta se ei auta esimerkiksi asuntolainan kuukausierän kanssa kamppailevaa pienituloista lainkaan.

Lainan arvon aleneminen vaatii myös sen, että palkat nousevat korkean inflaation myötä.

Inflaation vaikutus velan reaaliseen arvoon

Inflaation vaikutus velan reaaliarvoon Inflaation aikana velalliset voivat hyötyä siitä, että velan reaalinen arvo eli velan ostovoima laskee.

Kun hinnat nousevat, velan nimellinen arvo pysyy samana, mutta sen reaalinen arvo pienenee. Tämä voi tehdä velan maksamisesta helpompaa pitkällä aikavälillä, varsinkin jos velallisen tulot nousevat inflaation myötä.

Inflaation vaikutus korkoihin

Inflaation aikana korot voivat nousta, mikä voi vaikuttaa velallisten korkokustannuksiin. Erityisesti, jos velallinen on ottanut muuttuvakorkoisen lainan, korot voivat nousta nopeasti ja lisätä lainan kustannuksia merkittävästi.

Kiinteäkorkoiset lainat voivat tarjota suojaa koronnousulta, mutta toisaalta niiden korko voi olla alun perin korkeampi kuin muuttuvakorkoisen lainan.

Lue lisää: Mitä inflaatio on? – Artikkelissa on kappale myös inflaation ja korkojen yhteydestä.

Velallisten riskien hallinta inflaation aikana

Velallisten on tärkeää hallita riskejä inflaation aikana. Yksi tapa on valita laina, joka sopii parhaiten velallisen taloudelliseen tilanteeseen ja riskinottokykyyn.

Esimerkiksi kiinteäkorkoiset lainat voivat olla hyvä vaihtoehto niille, jotka haluavat suojautua koronnousulta. Lisäksi velallisten on hyvä seurata talouden ja inflaation kehitystä ja tarvittaessa tehdä muutoksia lainan ehtoihin tai maksuaikatauluun.

Suunnitelmallinen velan lyhentäminen ja talouden hallinta voivat auttaa velallisia selviytymään inflaation aikana.

Yhteenveto

Inflaatio kurittaa kaikkia ihmisryhmiä, mutta toiset kärsivät inflaatiosta enemmän kuin toiset. Inflaatio vaikuttaa mm. lainojen reaaliarvoon, kuluttajien ostovoimaan sekä yrittäjien kustannusten hintoihin – kaikki nämä tekijät vaikuttavat puolestaan kuluttajien ja yritysten investointi-, ja ostohaluihin heikentävästi.

Inflaatio on ikävä asia lähes kaikille talousjärjestelmässä, ja sen hillitsemiseen käytettävät toimet nakertavat monen kukkaroa merkittävästi.

Inflaatio on kuitenkin talousjärjestelmässämme luonnollista, eikä korkeasta inflaatiosta kannata stressata määräänsä enempää – inflaatiotilanne varmasti helpottaa jossain vaiheessa, ja voimme palata jälleen tavanomaiseen taloustilanteeseen.

Avainsanat:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Tilaa kuukausittainen uutiskirje

Saat kuukausittaisen yhteenvedon Suomen parhaan sijoitusblogin artikkeleista. Yksi sähköpostiviesti kuukaudessa. Ei turhaa roskapostia.